Jumat, 27 Agustus 2010

SEINDAH TAKWA

BALASAN BAGI ORANG YANG 
BERTAKWA KEPADA ALLAH SWT


Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
QS Al Baqarah : 189

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.QS Al Baqrah : 194

Dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.QS Al An'aam : 155

Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
QS Ali 'Imran : 179

dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.Al Baqarah : 41

Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah.QS Ali Imran :15

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
QS Ali 'Imran : 76

Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. QS Huud : 49

Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.QS Ath Thalaaq : 4

dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. QS Ath Thalaaq : 5

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.QS Al Qalam : 34

Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa QS Al A'raaf : 156

di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, QS An Nahl : 31

dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
QS Al Jaatsiyah : 19

orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka  (orang-orang kafir)di hari kiamat. QS Al Baqarah : 212

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa QS Ali Imran : 133

maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.QS Al A'raaf : 35

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam 
tempat yang aman,QS Ad Dukhaan : 51

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, QS An Naba' : 31

." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik". QS Yusuf : 90

Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka) QS Qaaf : 31

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. QS . Al A'raaf : 26

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka 
( orang-orang kafir ) sedikitpun tidak mendatangkan
kemudharatan kepadamu. QS Ali 'Imran : 120

Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. QS Al Haaqqah : 48

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. QS Ath Thuur : 17-18

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. QS Yunus : 62-64

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya:
"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya."
Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal."
QS Az Zumar : 73-74

"Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. 
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui". QS Al 'Ankabuut : 16

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. QS At Taubah : 119

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. QS Ali Imran : 102

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. QS Al Baqarah : 233Tidak ada komentar:

Posting Komentar